Spring til indhold

Forlænget behandlingstid på bevarelse af dansk statsborgerskab

17.07.2014  17:54

Den, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Justitsministeriets Indfødsretskontor, som er på 14-16 måneder.

Hvis der først søges om bevarelse af dansk statsborgerskab efter det fyldte 22. år, har justitsministeren ikke mulighed for at give tilladelse til bevarelse af dansk statsborgerskab.

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets hjemmeside, hvor de nye regler er uddybet.Seneste nyt

    Se alle