Spring til indhold

Hvor og hvordan?

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, skal det ofte legaliseres. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

Proceduren ved legalisering

Siden 1. januar 2007 har det som hovedregel været nok med en enkelt legalisering af et dokument, også kaldet Apostille, hos Udenrigsministeriet. Det er for eksempel ikke længere nødvendigt at få en borgerlig vielsesattest legaliseret af Indenrigsministeriet eller et eksamensbevis legaliseret af Undervisningsministeriet før det legaliseres i Udenrigsministeriet.

Nogle dokumenter (f.eks. fuldmagter, kontrakter, erklæringer og invitationer), som er udstedt og underskrevet af privatpersoner eller private firmaer, kræver dog stadig flere legaliseringer, se under Dokumenttyper.

En legalisering koster 195 kr.

Personlig henvendelse

Ved personlig henvendelse kan du få legaliseret op til 7 dokumenter, mens du venter. Har du mere end 7 dokumenter, kan vi ikke legalisere samme dag. Du kan da efterlade dokumenterne sammen med et kontakttelefonnummer, så vi kan kontakte dig, når dokumenterne er klar til afhentning.

Du kan også få sendt de legaliserede dokumenter til en ønsket adresse, hvis du afleverer en adresseret, frankeret kuvert.

Du skal ikke bestille tid i forvejen. Kort der viser hvor du kan finde Legaliseringen.

Dokumenter med post

Det er ikke nødvendigt at møde op personligt for at få sine dokumenter legaliseret. Du kan sende dem med posten til:

Udenrigsministeriet
Legaliseringen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Udover de dokumenter der skal legaliseres skal følgende vedlægges:

1. Adresseret svarkuvert. Du kan enten vedlægge en frankeret kuvert eller overføre 97 kr. til dækning af porto ved anbefalet post eller 19 kr. til dækning af porto ved almindelig post.

2. Kvittering for bankoverførsel af gebyr (vi modtager ikke kontanter ved fremsendelse pr. post).

3. Vedlæg ligeledes kontakttelefonnummer og e-mail adresse, således at vi har mulighed for at kontakte jer.

Udenrigsministeriet legaliserer normalt dokumenterne inden for 2-4 arbejdsdage. Dog må man forvente en længere sagsbehandlingstid i sommermånederne juli og august samt over jul og nytår. Dertil skal man beregne forsendelse af dokumenterne med posten, hvilket kan medføre at det tager lang tid fra afsendelse af dokumenterne til de modtages igen.   

Vi returnerer ikke dokumenter med kurérservice.

Bankoplysninger

Danske Bank
Girostrøget 1 - 0800 Høje Tåstrup
Reg.nr. 0216
Konto-nr. 4069066364
SWIFT/BIC: DABADKKK
IBAN (bruges ved overførsler fra udlandet): DK2402164069066364

 

Adresse

Hånd med små pile stickers

Udenrigsministeriets Legalisering
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Personlig henvendelse: 

Mandag - fredag kl. 09:00 – 12:00 

Torsdag kl. 09:00 – 12:00 og 13:30 - 15:30

Se kort over Legaliseringens nye placering

Telefon og E-mail:

Har du spørgsmål om status for legalisering af indsendte dokumenter, kan du skrive en e-mail til legalisering@um.dk.

Du kan også ringe til os på tlf. 33 92 12 33

Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 14 - 15 

Lukkedage i 2017:

Legaliseringskontoret vil være lukket på følgende dage:

13. april – 14. april 2017
17. april 2017
12. maj 2017
25. maj 2017
5. juni 2017                                                                     8. juni 2017                                                                 10. juli 2017
25. december 2017 - 1. januar 2018