Spring til indhold

Gebyrsatser

Gebyrsatser for borgerservice

BEMÆRK VENLIGST:

Ambassaden accepterer ikke debit eller kreditkort. Kontanter, certificeret check eller postanvisning er de eneste acceptable betalingsmetoder. Disse skal udstedes til Royal Danish Embassy.

Gebyrsatserne for borgerservice ændres årligt pr. 1. januar. Det korrekte gebyr er baseret på dokumentets/ansøgningens modtagelse på ambassaden (ikke konsulatet).

 

 PAS DKK CAD 
 Pas (alle aldre)                                              1010 200 
 Provisoriske pas til danske statsborgere*/** 1010 200
 EU-nødpas til statsborgere fra andre EU-lande* 1010 200
 Forlængelse af pas** 1010 200
 Laissez-passer*** 1010 200
 Verifikation af identitet og afhentning af pas ved andet konsulat end hvor ansøgning er indgivet 195    40

* Ved udstedelse af provisorisk pas eller pasforlængelse uden for repræsentationens kontortid erlægges et gebyr på $465CAD (DKK 2355). Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere pas erlægges der et gebyr på $465 CAD (DKK 2355) for det første pas og herefter $ 200 CAD (DKK 1010) pr. pas.
Ved udstedelse af provisorisk pas eller pasforlængelse på repræsentationens lukkedage erlægges et gebyr på $665 CAD (DKK 3365).
Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere pas erlægges der et gebyr på $665 CAD (DKK 3365) for det første pas og herefter $ 200 CAD (DKK 1010) pr. pas.

** Der opkræves ikke gebyr ved forlængelse af pas eller udstedelse af provisorisk pas ved samtidig indgivelse af ansøgning om pas indenfor repræsentationens kontortid.
*** Der opkræves ikke gebyr for udstedelse af Laissez-passer ved førstegangsindrejse i Danmark. 
 

BORGERSERVICE DKK  CAD 
Personbistand 1010/time 200/time
Oversættelse af standarddokumenter f.eks. kørekort, dåbsattest osv.* 250 50 
Forsikringssager  1010/time  200/time 
Udfærdigelse af skrivelser m.v. 1010/time 200/time
Forkyndelser mv. 1010/time 200/time
Fremskaffelse af attester 1010/time 200/time
Skibsdokumenter  1010/time  200/time 
Bistand vedrørende hittegods**  445  90 
Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger*** 200  40 

Udlevering af NemID, fødsels-og dåbsattester, pinkodebreve, kreditkort, pas udlevering på anden lokation m.v.

200  40 
Stempling af kvittering for momsrefusion***  200  40 
Ligpas 200 40

For tjenesteydelser udenfor Ambassadens åbningstider vil et gebyr på DKK 1515 per time ($300 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb. For tjenesteydelser på Ambassadens officielle lukkedage vil et gebyr på DKK 2020 per time ($400 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb.

* Hvis sagsbehandling er påkrævet er gebyret CAD 200/timen (DKK 1010/time).
** Eksklusiv eventuelle udlæg som repræsentationen måtte have.
*** Pr. underskrift/stempel.

KØREKORT DKK  CAD 
Duplikatkørekort                                                                       445 90
Erklæring om mistet kørekort (midlertidigt erstatningskørekort)  250 50
Kørekort, fornyelse (tidsbegrænset) til personer over 70 år*  445 90 
Tidsbegrænset kørekort, fornyelse, erhvervschauffør (grundet helbredsmæssige årsager)  445 90
Internationalt kørekort  350 70
EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke EU-kørekort)  445 90

For tjenesteydelser udenfor Ambassadens åbningstider vil et gebyr på DKK 1432,50 pr. påbegyndt time ($285 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb. For tjenesteydelser på Ambassadens officielle lukkedage vil et gebyr på DKK 1910,00 pr. påbegyndt time ($378 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb.

* Der opkræves ikke gebyr for fornyelse af kørekort til personer under 70 år, når kørekortet er tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager. 

DANSK INDFØDSRET DKK  CAD 
 Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation*   1200 238 
 Ekspeditionsgebyr for ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret indgivet inden det fyldte 22. år**/***  200  40
 Ekspeditionsgebyr for ansøgning om udstedelse af bevis for dansk indfødsret indgivet efter det fyldte 22. år**/***  200  40
 Ekspeditionsgebyr for erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret/dobbelt statsborgerskab***/****  200      40

* Der skal dog ikke betales gebyr for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis minimum en af forældrene er født dansk eller senere har erhvervet sig dansk indfødsret.
** Et separat ansøgningsgebyr på DKK 1.200 skal indbetales direkte til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet forud for indgivelse af ansøgningen.
*** Er egentlig sagsbehandling påkrævet for at færdiggøre ansøgningen, opkræves der timebetaling, dvs. CAD 200/time (DKK 1010 kr/pr. påbegyndt time).

**** Et separat ansøgningsgebyr på DKK 1.100 skal indbetales direkte til Statsforvaltningen forud for indgivelse af ansøgningen.

 ANDRE SAGER DKK  CAD 
 Pengeoverførsel af sociale og offentlige ydelser*                         445  90*
 Øvrige pengeoverførsler 1010/time  200/time 
 Oplysninger, ikke-kommercielle 1010/time 200/time 
 Besøgsarrangementer, ikke-kommercielle 1010/time  200/time 
 Repræsentationens direkte udgifter relateret til en given sag Varierer  Varierer 
 Restancer 85 17 
 Afholdelse af eksamen på repræsentationen 1010/time  200/time 
 Udlån af repræsentationens videokonferenceudstyr 1010/time  200/time 

* Der opkræves ikke gebyr for overførsler, der vedrører Aktivlovens §6.

Kurs: $100 CAD = DKK 505,01. Bemærk venligst at der er gebyrer for alle leverede ydelser udenfor kontortid.