Spring til indhold

Gebyrsatser

Gebyrsatser for borgerservice

BEMÆRK VENLIGST:

Ambassaden accepterer ikke debit eller kreditkort. Kontanter, certificeret check eller postanvisning er de eneste acceptable betalingsmetoder. Disse skal udstedes til Royal Danish Embassy.

Gebyrsatserne for borgerservice ændres årligt pr. 1. januar. Det korrekte gebyr er baseret på dokumentets/ansøgningens modtagelse på ambassaden (ikke konsulatet).

 

 PAS DKK CAD 
 Pas (alle aldre)                                              955 190 
 Provisoriske pas til danske statsborgere*/** 955 190
 EU-nødpas til statsborgere fra andre EU-lande* 955 190
 Forlængelse af pas** 955 190
 Laissez-passer*** 955 190
 Verifikation af identitet og afhentning af pas ved andet konsulat end hvor ansøgning er indgivet 195    40

* Ved udstedelse af provisorisk pas eller pasforlængelse uden for repræsentationens kontortid erlægges et gebyr på $425CAD (DKK 2155). Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere pas erlægges der et gebyr på $425 CAD (DKK 2155) for det første pas og herefter $ 190 CAD (DKK 955) pr. pas.
Ved udstedelse af provisorisk pas eller pasforlængelse på repræsentationens lukkedage erlægges et gebyr på $610 CAD (DKK 3080).
Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere pas erlægges der et gebyr på $610 CAD (DKK 3080) for det første pas og herefter $ 190 CAD (DKK 955) pr. pas.

** Der opkræves ikke gebyr ved forlængelse af pas eller udstedelse af provisorisk pas ved samtidig indgivelse af ansøgning om pas indenfor repræsentationens kontortid.
*** Der opkræves ikke gebyr for udstedelse af Laissez-passer ved førstegangsindrejse i Danmark. 
 

BORGERSERVICE DKK  CAD 
Personbistand 955/time 190/time
Oversættelse af standarddokumenter f.eks. kørekort, dåbsattest osv.* 240 48 
Forsikringssager  955/time  190/time 
Udfærdigelse af skrivelser m.v. 955/time 190/time
Forkyndelser mv. 955/time 190/time
Fremskaffelse af attester 955/time 190/time
Skibsdokumenter  955/time  190/time 
Bistand vedrørende hittegods**  425  40 
Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger*** 195  40 

Udlevering af NemID, fødsels-og dåbsattester, pinkodebreve, kreditkort, pas udlevering på anden lokation m.v.

195  40 
Stempling af kvittering for momsrefusion***  195  40 
Ligpas 195 40

For tjenesteydelser udenfor Ambassadens åbningstider vil et gebyr på DKK 1432,50 per time ($285 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb. For tjenesteydelser på Ambassadens officielle lukkedage vil et gebyr på DKK 1910,00 per time ($378 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb.

* Hvis sagsbehandling er påkrævet er gebyret CAD 190/timen (DKK 955/time).
** Eksklusiv eventuelle udlæg som repræsentationen måtte have.
*** Pr. underskrift/stempel.

KØREKORT DKK  CAD 
Duplikatkørekort                                                                       425 85
Erklæring om mistet kørekort (midlertidigt erstatningskørekort)  240 48
Kørekort, fornyelse (tidsbegrænset) til personer over 70 år*  425 85 
Tidsbegrænset kørekort, fornyelse, erhvervschauffør (grundet helbredsmæssige årsager)  425 85
Internationalt kørekort  330 66
EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke EU-kørekort)  425 85

For tjenesteydelser udenfor Ambassadens åbningstider vil et gebyr på DKK 1432,50 pr. påbegyndt time ($285 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb. For tjenesteydelser på Ambassadens officielle lukkedage vil et gebyr på DKK 1910,00 pr. påbegyndt time ($378 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb.

* Der opkræves ikke gebyr for fornyelse af kørekort til personer under 70 år, når kørekortet er tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager. 

DANSK INDFØDSRET DKK  CAD 
 Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation*   1200 238 
 Ekspeditionsgebyr for ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret indgivet inden det fyldte 22. år**/***  195  40
 Ekspeditionsgebyr for ansøgning om udstedelse af bevis for dansk indfødsret indgivet efter det fyldte 22. år**/***  195  40
 Ekspeditionsgebyr for erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret/dobbelt statsborgerskab***/****  195      40

* Der skal dog ikke betales gebyr for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis minimum en af forældrene er født dansk eller senere har erhvervet sig dansk indfødsret.
** Et separat ansøgningsgebyr på DKK 1.200 skal indbetales direkte til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet forud for indgivelse af ansøgningen.
*** Er egentlig sagsbehandling påkrævet for at færdiggøre ansøgningen, opkræves der timebetaling, dvs. CAD 190/time (DKK 955 kr/pr. påbegyndt time).

**** Et separat ansøgningsgebyr på DKK 1.100 skal indbetales direkte til Statsforvaltningen forud for indgivelse af ansøgningen.

 ANDRE SAGER DKK  CAD 
 Pengeoverførsel af sociale og offentlige ydelser*                         425  85*
 Øvrige pengeoverførsler 955/time  190/time 
 Oplysninger, ikke-kommercielle 955/time 190/time 
 Besøgsarrangementer, ikke-kommercielle 955/time  190/time 
 Repræsentationens direkte udgifter relateret til en given sag Varierer  Varierer 
 Restancer 85 17 
 Afholdelse af eksamen på repræsentationen 955/time  190/time 
 Udlån af repræsentationens videokonferenceudstyr 955/time  190/time 

* Der opkræves ikke gebyr for overførsler, der vedrører Aktivlovens §6.

Kurs: $100 CAD = DKK 505,65. Bemærk venligst at der er gebyrer for alle leverede ydelser udenfor kontortid.