Spring til indhold

Børn født i udlandet af en dansk far og udenlandsk mor

BØRN FØDT I UDLANDET AF EN DANSK FAR OG UDENLANDSK MOR
Børn født i udlandet uden for ægteskab af en dansk far og udenlandsk mor i perioden 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014 fik ikke dansk statsborgerskab ved fødslen. Som alternativ kan børn født under de omstændigheder i stedet søge om dansk statsborgerskab ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser. Det er en forudsætning, at faderen havde dansk statsborgerskab på tidspunktet for barnets fødsel. Lære mere om reglerne her.

Er forældrene i mellemtiden blevet gift (inden barnet er fyldt 18 og ugift), opnår barnet automatisk dansk statsborgerskab fra vielsesdatoen. Børn født i udlandet skal dog søge om bevarelse af dansk indfødsret, inden de fylder 22. Se mere her.

Hvis et barn er født i udlandet uden for ægteskab af en dansk far og udenlandsk mor før den 11. oktober 1993, og forblev forældrene ugifte, kan barnet ikke opnå dansk statsborgerskab uden at opfylde de almindelige betingelser. Børn født den 1. juli 2014 eller senere erhverver automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk – uanset om de er født i eller uden for ægteskab.

Når man ansøger om dansk indfødsret uden at opfylde de almindelige betingelser, er der ikke krav om, at man skal være bosiddende i Danmark på tidspunktet for ansøgningen. Der er heller ikke krav om, at man skal bestå den danske indfødsretsprøve, inklusiv sprogtesten.

HVORDAN ANSØGER JEG

Step 1: Udfyld ansøgningsskema og betal gebyr
Et udfyldt ansøgningsskema og betaling af gebyret på 3800 kr. er en betingelse for, at ansøgningen kan sendes til Indfødsretskontoret ved Udlændinge- og Integrationsministeriet. Gebyret på 3800 kr. skal kun betales, hvis ansøger er fyldt 18. Hvis ansøger er under 18, er ansøgningen gratis.

Gebyret indbetales direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Step 2: Medfølgende dokumenter
En tjekliste over medfølgende dokumenter kan findes på side 2 i ansøgningsskemaet.

Vi gør opmærksom på, at det er dit ansvar at sørge for, at al nødvendig dokumentation er vedlagt din ansøgning. Vi anbefaler kraftigt, at du kontakter Indfødsretskontoret ved Udlændinge- og Integrationsministeriet for at sikre, at du vedlægger korrekt dokumentation. Manglende dokumentation kan resultere i forsinkelse eller afslag på din ansøgning om dansk indfødsret ved indfødsrets meddelelse.

Vi gør opmærksom på, at hverken den danske ambassade i Canada eller de danske konsulater kan gøres ansvarlig, hvis din ansøgning forsinkes eller afvises som følge af mangelfuld dokumentation.

Step 3: Indgiv ansøgningen
Ansøgningen indgives ved personligt fremmøde på den danske Ambassade i Ottawa, Generalkonsulatet i Toronto eller et af vore honorære konsulater i Canada.

Hvis sagsbehandling er påkrævet, for eksempel hvis der mangler dokumenter eller Indfødsretskontoret har yderligere spørgsmål til ansøger, betaler ansøger et separat timegebyr jf. ovennævnte gebyrsatser.

SPØRGSMÅL
Spørgsmål og forespørgsler skal stilles direkte til Indfødsretskontoret.
Tlf.: +45 70 80 24 50. Telefontiderne kan findes her (dansk tid).
Email: uim@uim.dk