Spring til indhold

Danskere født i udlandet - 22-årsreglen – bevis for dansk indfødsret

DANSKERE FØDT I UDLANDET - 22-ÅRS REGLEN – BEVIS FOR DANSK INDFØDSRET
Danske statsborgere, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark eller opholdt sig i landet under forhold, der tyder på samhørighed, taber som udgangspunkt deres danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år. Det er imidlertid muligt at få bevis på sit danske statsborgerskab, hvis man opfylder visse betingelser. Man vil i det tilfælde modtage et dansk indfødsretsbevis som bevis for det danske statsborgerskab. 

BEVARELSE AF DANSK INDFØDSRET
Hvis man er over 22 år, kan der søges om bevis for dansk indfødsret. Ifølge Udlændinge- og Integrationsministerietkan man få bevis for sit danske statsborgerskab, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt:

 1. Bopæl i Danmark inden det fyldte 22. år
  Ifølge de danske myndigheder er bopælsbetingelsen i praksis opfyldt, hvis man kan dokumentere at have haft en opholdsadresse i Danmark i mindst tre sammenhængende måneder inden det fyldte 22. år. Det er et krav, at bopælen er registreret i det centrale CPR-register.  
 2. Ophold i Danmark inden det fyldte 22. år
  Ophold i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed, er ifølge de danske myndigheder opfyldt, hvis man forud for det fyldte 22. år har opholdt sig i Danmark i mindst et år.

Når man ansøger efter det fyldte 22. år behandler Indfødsretskontoret ved Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke længere ansøgningerne individuelt. Det betyder, at hvis man ikke opfylder mindst en af de to ovennævnte betingelser, kan man ikke få bevis for dansk indfødsret. 

HVORDAN ANSØGER JEG

Step 1: Udfyld ansøgningsskema og betal gebyr
Et udfyldt ansøgningsskema og betaling af gebyret på 1200 kr. er en betingelse for, at ansøgningen kan sendes til Indfødsretskontoret ved Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Betalingsinformation i form af registrerings- og kontonummer kan findes på ministeriets hjemmeside her.

Bankens adresse er som følger:

Danske Bank, Statens betalinger
Girostrøget 1
0800 Høje Taastrup

Husk at dit CPR nummer skal være inkluderet sammen med betalingen.

Vær venligst opmærksom på at ovenstående oplysninger var korrekte pr. 1. januar 2016. Det anbefales at du verificerer disse oplysninger hos myndighederne i Danmark, da der kan ske ændringer uden at ambassaden orienteres.

Step 2: Medfølgende dokumenter
En tjekliste over medfølgende dokumenter kan findes i afsnit 5 af ansøgningsformen.

Vi gør opmærksom på, at det er dit ansvar at sørge for, at al nødvendig dokumentation er vedlagt din ansøgning. Vi anbefaler kraftigt, at du kontakter Indfødsretskontoret ved Udlændinge- og Integrationsministeriet for at sikre, at du vedlægger korrekt dokumentation. Manglende dokumentation kan resultere i forsinkelse eller afslag på din ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret.

Vi gør opmærksom på, at hverken den danske ambassade i Canada eller de danske konsulater kan gøres ansvarlig, hvis din ansøgning forsinkes eller afvises som følge af mangelfuld dokumentation.

Step 3: Send ansøgningen
Ansøgningsskema og medfølgende dokumenter kan sendes direkte til Indfødsretskontoret ved Udlændinge- og Integrationsministeriet på følgende adresse:

Indfødsretskontoret
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Denmark

Du kan også sende din erklæring gennem den danske ambassade i Canada eller et af de danske konsulater. Hvis du vælger at sende din erklæring på denne måde, skal vi gøre opmærksom på, at du skal betale et ekstra administrationsgebyr der, hvor du indleverer din erklæring. Administrationsgebyret skal betales med en bankcheck eller money order udstedt til ambassaden eller konsulatet, eller i kontanter. Ambassadens gebyrsatser findes her.

Administrationsgebyret dækker ambassadens eller konsulatets arbejde som følger:

 • Modtagelse af ansøgningsskema og tilhørende dokumenter. Ambassaden eller konsulatet signerer og daterer ansøgningsskemaet. Ambassaden og konsulaterne er ikke ansvarlig for at checke indholdet i ansøgningsskemaet eller de tilhørende dokumenter. 
 • Kvittering. 
 • Forsendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Modtagelse af beslutning fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Overdragelse eller forsendelse af beslutning til ansøger i henhold til aftale og betalt for af ansøger.

Hvis sagsbehandling er påkrævet, for eksempel hvis der mangler dokumenter eller Indfødsretskontoret har yderligere spørgsmål til ansøger, betaler ansøger et separat timegebyr jf. ovennævnte gebyrsatser.

 

SPØRGSMÅL
Spørgsmål og forespørgsler skal stilles direkte til Indfødsretskontoret.
Tlf.: +45 70 80 24 50. Telefontiderne kan findes her (dansk tid).
Email: uim@uim.dk.