Spring til indhold

Gebyrsatser

Gebyrsatser for borgerservice

BEMÆRK VENLIGST:

Ambassaden accepterer ikke debit eller kreditkort. Kontanter, certificeret check eller postanvisning er de eneste acceptable betalingsmetoder. Disse skal udstedes til Royal Danish Embassy.

Gebyrsatserne for borgerservice ændres årligt pr. 1. januar. Det korrekte gebyr er baseret på dokumentets/ansøgningens modtagelse på ambassaden (ikke konsulatet).

 

 PAS DKK CAD 
 Pas (alle aldre)                                              995 210
 Provisoriske pas til danske statsborgere*/** 995 210
 EU-nødpas til statsborgere fra andre EU-lande* 995 210
 Forlængelse af pas** 995 210
 Laissez-passer*** 995 210
 Verifikation af identitet og afhentning af pas ved andet konsulat end hvor ansøgning er indgivet 200    40

* Ved udstedelse af provisorisk pas eller pasforlængelse uden for repræsentationens kontortid erlægges et gebyr på $475CAD (DKK 2265). Såfremt der i samme ekspedition udstedes flere pas erlægges der et gebyr på $680 CAD (DKK 3240) for det første pas og herefter $ 205 CAD (DKK 995) pr. pas.

** Der opkræves ikke gebyr ved forlængelse af pas eller udstedelse af provisorisk pas ved samtidig indgivelse af ansøgning om pas indenfor repræsentationens kontortid.
*** Der opkræves ikke gebyr for udstedelse af Laissez-passer ved førstegangsindrejse i Danmark. 
 

BORGERSERVICE DKK  CAD 
Personbistand 970/time 205/time
Oversættelse af standarddokumenter f.eks. kørekort, dåbsattest osv.* 245 50 
Forsikringssager  970/time  205/time 
Udfærdigelse af skrivelser m.v. 970/time 205/time
Forkyndelser mv. 970/time 205/time
Fremskaffelse af attester 970/time 205/time
Skibsdokumenter  970/time  205/time 
Bistand vedrørende hittegods**  430  90 
Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger*** 200  40 

Udlevering af NemID, fødsels-og dåbsattester, pinkodebreve, kreditkort, pas udlevering på anden lokation m.v.

200  40 
   
Ligpas 200 40

For tjenesteydelser udenfor Ambassadens åbningstider vil et gebyr på DKK 1455 per time ($305 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb. For tjenesteydelser på Ambassadens officielle lukkedage vil et gebyr på DKK 1940 per time ($405 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb.

* Hvis sagsbehandling er påkrævet er gebyret CAD 205/timen (DKK 970/time).
** Eksklusiv eventuelle udlæg som repræsentationen måtte have.
*** Pr. underskrift/stempel.

KØREKORT DKK  CAD 
Duplikatkørekort                                                                       430 90
Erklæring om mistet kørekort (midlertidigt erstatningskørekort)  245 50
Kørekort, fornyelse (tidsbegrænset) til personer over 70 år*  430 90 
Tidsbegrænset kørekort, fornyelse, erhvervschauffør (grundet helbredsmæssige årsager)  430 90
Internationalt kørekort  335 70
EU-kørekort (fornyelse af gamle ikke EU-kørekort)  430 90

For tjenesteydelser udenfor Ambassadens åbningstider vil et gebyr på DKK 1455 per time ($305 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb. For tjenesteydelser på Ambassadens officielle lukkedage vil et gebyr på DKK 1940 per time ($405 CAD pr. påbegyndt time) blive opkrævet fremfor det regulære faste beløb.

* Der opkræves ikke gebyr for fornyelse af kørekort til personer under 70 år, når kørekortet er tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager. 

DANSK INDFØDSRET DKK  CAD 
 Ekspeditionsgebyr for ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret indgivet inden det fyldte 22. år**/***  200  40
 Ekspeditionsgebyr for ansøgning om udstedelse af bevis for dansk indfødsret indgivet efter det fyldte 22. år**/***  200  40
 Ekspeditionsgebyr for erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret/dobbelt statsborgerskab***/****  200      40
 Udlevering af statsborgerretsbevis og originale dokumenter  200 40 

* Der skal dog ikke betales gebyr for ansøgninger om naturalisation for børn under 18 år, hvis minimum en af forældrene er født dansk eller senere har erhvervet sig dansk indfødsret.
** Et separat ansøgningsgebyr på DKK 1.200 skal indbetales direkte til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet forud for indgivelse af ansøgningen.
*** Er egentlig sagsbehandling påkrævet for at færdiggøre ansøgningen, opkræves der timebetaling, dvs. CAD 205/time (DKK 970 kr/pr. påbegyndt time).

**** Et separat ansøgningsgebyr på DKK 1.100 skal indbetales direkte til Statsforvaltningen forud for indgivelse af ansøgningen.

 ANDRE SAGER DKK  CAD 
 Øvrige pengeoverførsler 970/time  205/time 
 Oplysninger, ikke-kommercielle 970/time 205/time 
 Besøgsarrangementer, ikke-kommercielle 970/time  205/time 
 Repræsentationens direkte udgifter relateret til en given sag Varierer  Varierer 
 Afholdelse af eksamen på repræsentationen 970/time  205/time 
 Udlån af repræsentationens videokonferenceudstyr 970/time  205/time 

* Der opkræves ikke gebyr for overførsler, der vedrører Aktivlovens §6.

Kurs: $100 CAD = DKK 476,86. Bemærk venligst at der er gebyrer for alle leverede ydelser udenfor kontortid.