Spring til indhold

Til danske kunstnere

Udenrigsministeriet og Kulturministeriet har indgået en aftale om international kulturudveksling mellem Danmark og udlandet.

Formålet med samarbejdsaftalen er at fremme kulturudvekslingen generelt, udvikle og forny dansk kunst og kultur, markedsføre Danmark som land, fremme kultureksport samt interkulturel dialog. Under disse rammebetingelser arbejder afdelingen for kommunikation og kultur i Ottawa med rådgivning af danske kunstnere i Canada og indgår som rådgiver i forhold til de lokale kunst- og kulturscener.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Find bolig

Det er ikke nemt at sige noget generelt om boligmarkedet i Canada, men søger man efter lejligheder eller værelser i de større byer på nedenstående websites, kan man i mange tilfælde være heldig at finde noget, der kan overtages hurtigt. Det kan ikke anbefales at søge for lang tid i forvejen, da markedet kan være forholdsvist uforudsigeligt, og det er naturligvis en fordel at være i landet og kunne se ens kommende hjem inden man binder sig.

Man skal være opmærksom på, at i Canada tegnes lejekontrakter ofte for et helt år ad gangen uden mulighed for opsigelse, og derfor kan det være værd at overveje at kigge efter fremleje eller leje et værelse i et kollektiv eller hos en familie.

Ud over nedenstående websites hold da desuden øje med de større lokalaviser.

Sygesikring

Et dansk sygesikringsbevis er ikke gældende i Canada, og det er derfor vigtigt, at man forsikrer sig hjemmefra. Der er stor forskel på de danske forsikringsselskaber, så det anbefales at undersøge priser hos forskellige firmaer, da mange ting kan spille ind i forhold til den endelige forsikringspræmie.

Har man opholdstilladelse og betaler canadisk skat, har man som udgangspunkt ret til canadisk sygesikring i den pågældende provins, hvor man bor og arbejder. Se Health Canadas website for information om provinsernes og territoriernes rolle i sundhedssystemet og kontaktoplysninger på disse.

Visumregler

Det er naturligvis vigtigt at have anskaffet sig de rette opholds- og/eller arbejdstilladelser inden ankomst til Canada. Danskere kan som udgangspunkt besøge Canada i op til seks måneder uden at behøve visum. Dette afhænger dog af om man arbejder under sit ophold.

For opdateret information og vejledning skal du kontakte den canadiske ambassade i København. På deres hjemmeside kan du finde den rette information eller det rette sted at henvende dig.

Embassy of Canada to Denmark in Copenhagen
Kristen Bernikows gade 1
1105 København K

Tlf.: (+45) 33 48 32 00
Fax: (+45) 33 48 32 20
E-mail: copen@international.gc.ca

Job, arbejdslovgivning og skatteregler

Jobmarkedssituationen er, ligesom på boligmarkedet, meget afhængig af, hvilken by og provins man søger i. Det samme gør sig gældende for regler og lovgivning på området. Hold øje med annoncer i lokale aviser og på følgende websites:

Arbejdslovgivning

For information omkring arbejdslovgivningen på nationalt plan, besøg Citizenship and Immigration Canadas side Temporary foreign workers – Your rights and the law. Provinsernes arbejdslovgivning kan findes ved at rette henvendelse til det rette lokalkontor.

Skatteregler

Vi anbefaler, at der tages direkte kontakt til SKAT for oplysninger om betaling af skat i Danmark, mens du er i udlandet. På borger.dk kan du læse mere om fraflytning fra Danmark under punktet ’Danskere i udlandet’ og siden Om at arbejde i udlandet.

Netværk og støttemuligheder

Der findes en lang række kunstpuljer, som yder støtte til danske kunstnere i udlandet. Kunst.dk samler alle de støttepuljer, der administreres af Statens Kunstfond og Kunststyrelsen inden for følgende områder: arkitektur, billedkunst, film, litteratur, kunsthåndværk og design, musik og scenekunst.

Find mulige støtteordninger på kunst.dk og undersøg muligheden for støtte til ophold i udlandet.

Canadiske kulturinstitutioner

Arbejdsfællesskaber

Det kan være fordelagtigt at eftersøge professionelle netværk/arbejdsfællesskaber og dermed få kontakt til canadiere eller andre tilflyttere, hvis erfaringer, man kan trække på. Hvilke netværk og fællesskaber, der er tilgængelige varierer naturligvis fra sted til sted, men i visse tilfælde kan lokale kunstskoler, musikkonservatorier etc. hjælpe med kontakten.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind