Gå til indhold

Coronavirus/covid-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Canada.

Senest opdateret 23.09.2021 09:53

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Canada.

Information om konkrete restriktioner i Canada opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Canada, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

 

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Canada.

Information om konkrete restriktioner i Canada opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.


OBS: Lempelser pr. 7. september.

Fra den 9. august 2021 tillader de canadiske myndigheder indrejse fra færdigvaccinerede amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i USA, såfremt man er fastboende i USA og har været færdigvaccineret i mindst 14 dage med en vaccine godkendt i Canada (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstaXeneca/COVISHIELD og Janssen/Johnson & Johnson). Indrejse vil også være muligt for ikke-essentielle formål som fx turisme. Læs mere her

Fra den 7. september 2021 tillader de canadiske myndigheder indrejse for færdigvaccinerede fra alle lande, såfremt den rejsende har været færdigvaccineret i mindst 14 dage med en vaccine godkendt i Canada (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstaXeneca/COVISHIELD og Janssen/Johnson & Johnson). Indrejse vil også være muligt for ikke-essentielle formål som fx turisme. Læs mere her

 

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Skal man levere essentielle services i Canada er man som erhvervsrejsende undtaget fra indrejseforbudet. En liste over essentielle services kan findes her.

Det er i visse særlige tilfælde muligt for erhvervsrejsende at søge om dispensation til indrejseforbuddet, hvis rejsen ikke umiddelbart bliver vurderet som værende essentiel.

Der findes to typer dispensationer:

NIEL: National Interest Exemption Letter
Denne dispensation vil tillade indrejse til Canada, mens alle andre krav stadig håndhæves, såsom kravet om 14 dages karantæne.

C-NIEL: Conditional National Interest Exemption Letter
Denne dispensation vil tillade indrejse til Canada samt undtage den rejsende fra kravet om 14 dages karantæne ved ankomst. Det skal bemærkes at denne type undtagelse kun udstedes i meget få tilfælde.

Yderligere information om undtagelser kan findes her

Man søger om undtagelsen via den nærmeste canadiske visum-myndighed. For Danmark betyder det, at man skal søge gennem den canadiske højkommission i London.

Personer der har ret til indrejse i Canada og som ikke er færdigvacccinerede mod COVID-19, skal COVID-testes ved ankomst til Canada og herefter fortsætte direkte til sit opholdssted til 14 dages karantæne. Karantænen kan ikke afbrydes før de 14 dage er gået. Såfremt man tester positivt og/eller udviser symptomer forlænges karantænen. Rejsende skal også testes på dag 8 efter ankomst. Mere information er tilgængeligt her.
Myndighederne følger hyppigt op via telefon og personligt besøg for at verificere, at karantænen overholdes.

Personer der har ret til indrejse i Canada og som er færdigvaccineret mod COVID-19 i udlandet, er undtaget fra ovenstående 14 dags karantæne samt hotelophold. Færdigvaccinerede rejsende skal dog stadig COVID-testes ved ankomst og gå i isolation, indtil det negative testresultat foreligger. Læs mere her.

 

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

OBS: Lempelser pr. 7. september.

Fra den 9. august 2021 tillader de canadiske myndigheder indrejse fra færdigvaccinerede amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i USA, såfremt man er fastboende i USA og har været færdigvaccineret i mindst 14 dage med en vaccine godkendt i Canada (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstaXeneca/COVISHIELD og Janssen/Johnson & Johnson). Indrejse vil også være muligt for ikke-essentielle formål som fx turisme. Læs mere her

Fra den 7. september 2021 tillader de canadiske myndigheder indrejse for færdigvaccinerede fra alle lande, såfremt den rejsende har været færdigvaccineret i mindst 14 dage med en vaccine godkendt i Canada (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstaXeneca/COVISHIELD og Janssen/Johnson & Johnson). Indrejse vil også være muligt for ikke-essentielle formål som fx turisme. Læs mere her

Indrejserestriktioner

Alle spørgsmål vedrørende de canadiske indrejserestriktioner bør rettes til den canadiske ambassade i København.

Man kan via et online spørgeskema få en vejledning om ens indrejseformål til Canada vil være tilladt. Vær opmærksom på at dette kun er en vejledning og ikke en garanti.

 

Krav om negativ COVID-19 test
De canadiske myndigheder kræver fremvisning af en negativ COVID-19 test for alle rejsende til Canada over 5 år. Det negative test-resultat skal fremvises for at den rejsende får lov til at boarde flyet til Canada. Læs mere her. For at være gældende skal testen være foretaget inden for 72 timer før afgang. Lyn-tests / kvik-tests er ikke accepteret. For et overblik over godkendte COVID-19 test samt undtagelser for kravet, læs mere her og her.
 
Krav om rejseplan via ArriveCan
Flyrejsende, hvis endelige destination er Canada, skal indsende personlige oplysninger elektronisk via appen ArriveCAN, inklusiv eventuel dokumentation for vaccination, inden de border deres fly. Oplysningerne inkluderer rejse- og kontaktoplysninger, karantæneplan og COVID-19 symptomevaluering. Rejsende skal fremsende information dagligt til myndighederne via denne app gennem hele karantæne-perioden. Læs mere her.

Hold dig opdateret om det generelle indrejseforbud her.
 
Alle rejsende til Canada med fly skal gennemgå en helbredsundersøgelse. Hvis man har symptomer på COVID-19, vil man ikke kunne boarde flyet.
 
Ved ankomst til Canada
 

Personer der har ret til indrejse i Canada og som ikke er færdigvacccinerede mod COVID-19, skal COVID-testes ved ankomst til Canada og herefter fortsætte direkte til sit opholdssted til 14 dages karantæne. Karantænen kan ikke afbrydes før de 14 dage er gået. Såfremt man tester positivt og/eller udviser symptomer forlænges karantænen. Rejsende skal også testes på dag 8 efter ankomst. Mere information er tilgængeligt her.
Myndighederne følger hyppigt op via telefon og personligt besøg for at verificere, at karantænen overholdes.

Personer der har ret til indrejse i Canada og som er færdigvaccineret mod COVID-19 i udlandet, er undtaget fra ovenstående 14 dags karantæne samt hotelophold. Færdigvaccinerede rejsende skal dog stadig COVID-testes ved ankomst og gå i isolation, indtil det negative testresultat foreligger. Læs mere her.

De canadiske transportmyndigheder har en udførlig gennemgang af procedurer for at flyve til Canada, samt indenfor landets grænser. Guiden er tilgængelig her

Læs mere hos Immigration, Refugees and Citizenship Canada her.
 
Landegrænsen mod U.S.A. er genåbnet pr. 9. august 2021, dog har USA fastholdt deres grænselukning mod Canada frem til foreløbigt 21. oktober.

Den canadiske landegrænsen til resten af verden genåbnede pr. 7. september 2021.
Mere information er tilgængelig her.

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Læs mere om coronapasset her.

De canadiske myndigheder accepterer ikke digitale COVID-19 pas / certificater som dokumentation for testresultat, vaccination og immunitet efter tidligere smitte. Dette er gældende for både det danske og europæiske corona-pas.

Rejsende skal i stedet uploade vaccine-information til ArriveCan appen beskrevet ovenfor, samt medbringe original dokumentation i papirform.

Læs mere om de canadiske krav til vaccine-dokumentation her. De canadiske myndigheder accepterer krydsvaccinationer. Læs mere her. Man betragtes færdigvaccineret 14 dage efter sidste dose af sit vaccinationsforløb.

 

Karantæne- og testregler

Canada har indført 14 dages hjemmekarantæne for personer, der kommer til Canada fra udlandet. 

Personer der har ret til indrejse i Canada og som ikke er færdigvacccinerede mod COVID-19, skal COVID-testes ved ankomst til Canada og herefter fortsætte direkte til sit opholdssted til 14 dages karantæne. Karantænen kan ikke afbrydes før de 14 dage er gået. Såfremt man tester positivt og/eller udviser symptomer forlænges karantænen. Rejsende skal også testes på dag 8 efter ankomst. Mere information er tilgængeligt her.
Myndighederne følger hyppigt op via telefon og personligt besøg for at verificere, at karantænen overholdes.

Du skal ved ankomst kunne dokumentere en plan for karantæneperioden, ellers vil du blive nægtet adgang til Canada. Yderligere information om krav til karantænen kan findes her. Overholder du ikke reglerne for karantæne risikerer du en bøde på op til $750.000, fængselsstraf op til 6 måneder og indrejseforbud til Canada i op til 1 år. Mere information er tilgængelig her

Personer der har ret til indrejse i Canada og som er færdigvaccineret mod COVID-19 i udlandet, er undtaget fra ovenstående 14 dags karantæne samt hotelophold. Færdigvaccinerede rejsende skal dog stadig COVID-testes ved ankomst og gå i karantæne såfremt testen er positiv.

Undtagelser

Akkrediterede diplomater og personer med D-1, O-1 og C-1 visum til Canada er undtaget kravet om PCR-test ved ankomst, samt kravet om ophold på et af myndighederne udpeget hotel ved ankomst. Krav om negativ PCR-test forud for boarding til Canada og 14 dages karantæne er stadig gældende for personer i disse kategorier.

Børn under 5 er undtaget kravet om test før afgang, test ved ankomst og test på 8. dagen. De er fritaget fra hotel-karantæne, men ikke den overordnede karantæneperiode på 14 dage. Læs mere her.

 

Interne rejserestriktioner

Enkelte provinser har indført rejserestriktioner fra andre provinser. Da interne rejserestriktioner løbende opdateres, anbefales du at holde dig orienteret via de officielle provinsielle hjemmesider:

 

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Canada, dog med følgende forbehold:

  • Du skal kunne fremvise en flybillet til din slutdestination.
  • Du skal søge om en Electronic Travel Authorization (eTA). Læs mere her.

Følgende skal gælde for din rejseplan:

  • Ankomst og afgang skal ske til og fra samme lufthavn og uden at forlade transitområdet.
  • Din tid i transit skal være så kort som mulig.
  • Din bagage skal automatisk sendes til din slutdestination. Det er ikke muligt at afhente bagage under transit.
  • Hvis din hjemrejse starter uden for Canada, kan du kun være i transit i én canadisk lufthavn.

Helbred:

  • Alle rejsende til Canada med fly skal gennemgå en helbredsevaluering. Hvis du udviser symptomer på COVID-19, vil du ikke kunne boarde et fly med henblik på transit via Canada.
  • Alle rejsende på vej til en canadisk lufthavn skal bære mundbind, når man går ombord på flyet, under hele flyveturen og ved screening checkpoints ved ankomst til Canada. Læs mere her. Temperaturmåling vil også forekomme ved ankomst. Læs mere her.

Information:

Har du spørgsmål om transit gennem Canada, kan du kontakte følgende myndigheder:

 

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbud kan variere fra provins til provins. Du kan holde dig orienteret via provinsernes officielle hjemmesider:

 

Mundbind
Public Health Agency Canada anbefaler, at man bærer mundbind i det offentlige rum, når det ikke er muligt at holde 2 meters afstand til andre.

Visse provinser og byer stiller desuden krav om brug af mundbind, hvis man benytter offentlig transport og befinder sig i det offentlige rum såsom supermarkeder, indkøbscentre og lignende. Bemærk at enkelte provinser har udfaset brugen af mundbind for færdigvaccinerede. Du bør ajourføre dig med de lokale regler og tiltag for hvor du befinder dig. 

Alle rejsende på vej til en canadisk lufthavn skal bære egen maske, når man går ombord på flyet, under hele flyveturen, ved screening checkpoints ved ankomst til Canada og på vej til destinationen for sin obligatoriske selv-isolation. Læs mere her.

Corona-pas

Bemærk at flere provinser har introduceret digitale corona-pas som skal benyttes til brug af ikke-essentielle services, såsom restaurantbesøg, biografer, fitness-centre og lignende. Disse corona-pas administreres på provinsielt niveau, læs mere på de individuelle COVID-19 portaler for de enkelte provinser.

Nedlukning / Genåbning
Beslutninger om genåbning og nedlukning foregår på provinsielt niveau og er delt op i faser. Der er stor forskel på fremgangsmåden mellem provinserne. Du kan holde dig orienteret via de officielle hjemmesider for de individuelle provinser:

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du kan finde anvisninger fra myndighederne her.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

 

COVID-19 App

De canadiske myndigheder har udviklet en app, COVID Alert, som hjælper ved at oplyse brugere om de har været i kontakt med personer, som har testet positivt for COVID-19.

Denne app er tilgængelig i flere provinser i Canada, og det forventes at den fortsat bliver gjort tilgængelig  i yderligere canadiske provinser og territorier.

Du kan læse mere om og downloade appen her.

 

Visum og opholdstilladelse

Fast ophold

Personer med gyldig arbejds- og opholdstilladelse vil som udgangspunkt kunne rejse ind i Canada - også hvis det er første indrejse.

Personer med arbejdstilladelse opfordres til at verificere med deres canadiske arbejdsgiver, at deres stilling stadig er tilgængelig.

Internationale studerende, som blev godkendt inden 18. marts 2020 kan rejse til Canada.

Personer med en midlertidig canadisk opholdstilladelse, som er tæt på at udløbe, kan ansøge om forlængelse gennem de canadiske myndigheder og dermed sikre processuelt ophold i Canada indtil der træffes afgørelse i sagen.

Yderligere information om forbehold for indrejse til Canada er tilgængelig her.

 

Kortvarigt ophold

Personer på kortvarigt ophold i Canada (som turister, på familiebesøg med videre) opfordres til at verificere deres opholdsgrundlag i Canada.  

Den canadiske eTA er som udgangspunkt gyldig i 5 år eller til udløbsdatoen for dit pas.

Du må i de fleste tilfælde opholde dig i Canada i op til 6 måneder eller til dit pas udløber, alt efter hvad der kommer først.

Hvis dit pas bliver stemplet kan immigrationsmyndighederne sætte en kortere varighed for dit ophold.

Har du benyttet en Primary Inspection Kiosk ved ankomst og dermed ikke fået et stempel i passet kan du gå ud fra at du må opholde dig i de fulde 6 måneder eller indtil dit pas udløber, alt efter hvad der kommer først.

 

Udrejse af Canada

Der er forskellige rejsemuligheder fra Canada til Danmark, dog ikke direkte flyvninger.

Følgende flyselskaber flyver stadig fra Canada til Europa:

Mange flyafgange ændres løbende, så det anbefales at holde sig orienteret via sit flyselskab.

 

Transit regler

Vær opmærksom på at transit gennem europæiske lufthavne på vej mod Danmark ofte kræver fremvisning af en negativ COVID-19 test for at kunne få lov til at boarde flyet mod sin mellemlanding. Kontakt ambassaden for det land du planlægger at være i transit i for at klarlægge reglerne.

Fly-ruter indenfor EU kræver ofte at passagerer skifter fra en international til en indenrigsterminal under deres transit-ophold, hvilket kan resultere i krav om en negativ test.

 

Indrejse i Danmark

coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 


Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.
Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

 

Mere information

De føderale myndigheders hjemmeside kan findes her, inkl. telefonnummer og e-mailadresse. Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside


Kontakt

Du kan kontakte ambassaden eller konsulaterne i Canada. Vær venligst opmærksom på at nogle honorære har begrænsede åbningstider grundet lokale restriktioner.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Canada, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.