Gå til indhold

Vielse i Canada

Ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger, skal følgende dokumenter forelægges myndighederne i Ontario i tilfælde, hvor en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab i Ontario eller hvor to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab.
Kirkelig vielse kan ske på grundlag af en lysning eller en tilladelse (licence), som opnås gennem ansøgning. Tilladelsen indhentes fra kommunens bryllupskontor i Ontario, hvor mindst en af parterne skal henvende sig personligt. Begge parter skal underskrive ansøgningen og to typer legitimation fra begge parter skal medbringes, herunder billedlegitimation.

Følgende legitimation accepteres:

• Fødsels- og dåbs/navneattest (inklusiv bevis på navneskift)
• Gyldigt pas
• Immigrationsdokumenter
• Kørekort

Kopier accepteres ikke. Dokumenterne skal være oversat til engelsk eller fransk af en statsautoriseret translatør. Efterfølgende skal alle dokumenter legaliseres i Udenrigsministeriet.

Mindstealder for vielse er 16 år. Personer under 18 år skal have et samtykke fra værgen. Siden d. 11. juni 2003 har det været muligt for to parter af samme køn at indgå ægteskab.

Parterne skal ved vielsen medbringe to vidner, der skal underskrive Certificate of Registration of Marriage. Der er ingen krav om bopæl eller lægeundersøgelser.

En tilladelse er gyldig i 3 måneder. Der skal erlægges et gebyr for tilladelsen.

Hvis den ene part eller begge er blevet skilt i Canada, skal det/de originale dokumenter eller en legaliseret kopi forelægges.

Såfremt den ene eller begge er blevet skilt uden for Canada, kan der søges godkendelse ved ansøgning til Registrar General, Marriage Office, P.O.Box 4600, 189 Red River Road, Thunder Bay, Ontario, P7B 6L8.

Følgende dokumentation skal indsendes:

• Udfyldt Marriage Licence ansøgning
• Statement of Sole Responsibility
• Skilsmissebevis i legaliseret form. Hvis beviset skal oversættes til engelsk eller fransk skal oversættelsen også legaliseres.
• En udtalelse fra en advokat i Ontario om, hvorvidt skilsmissen eller omstødelsen bør anerkendes som gyldig i Ontario.
• Hvis den tidligere ægtefælle er død efter skilsmissen, kan en dødsattest træde i stedet for nogle af disse krav.

Lysning skal ske, hvor begge parter regelmæssigt går i kirke. Lysning kan ikke ske for en part, der er fraskilt eller har fået et ægteskab omstødt.

Borgerlig vielse kan ske på rådhuset eller igennem judges eller justices-of-the-peace.
 
Her kan der kan indhentes yderligere oplysninger og ansøgningsskema fra Service Ontario.

Ambassaden henviser til disse websider for de øvrige provinser og territorier:

Alberta

British Columbia

Manitoba

Newfoundland and Labrador

New Brunswick

Novia Scotia

Nunavut

Prince Edward Island

Quebec

Saskatchewan

Yukon

Northwest Territories