Gå til indhold

Working Holiday

Danmark og Canada har indgået en aftale om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold kaldet ”The International Experience Canada - the Working Holiday Program”.

Formålet er at give danske og canadiske unge mulighed for at kombinere arbejdsophold med perioder af ferie og opdagelsesrejser i de to lande. Programmet giver deltagere mulighed for at udvide deres viden om besøgslandets sprog, kultur og samfund. Dermed fremmes der en fælles forståelse mellem de to lande.

Programmet giver 350 danske unge mulighed for at arbejde i Canada. Man kan arbejde hvor som helst i Canada i op til et år, og man behøver ikke at have fundet et job inden afrejse.

Der er under opholdet endvidere mulighed for at deltage i et uddannelses- eller studieforløb af maksimum 6 måneders varighed.

En arbejdstilladelse udstedt til danske ansøgere, der er godkendt efter arbejdsferieordningen i Canada, er gyldig i højst 12 måneder fra udstedelsesdatoen og kan ikke fornys.

Ansøgningen indgives online gennem de canadiske myndigheder. Mere information er tilgængelig her.
 
For at kunne komme i betragtning til en arbejdsferietilladelse i Canada skal man som dansker opfylde følgende krav:

  1. Være dansk statsborger, der primært er bosat i Danmark på tidspunktet for ansøgningen.
  2. Være mellem 18 og 35 år inklusive på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen.
  3. Være i besiddelse af tilstrækkelige midler til underhold i den første del af opholdet i Canada efter de relevante myndigheders skøn.
  4. Have en ren straffeattest.
  5. Ikke være ledsaget af personer man har forsørgerpligt over for.
  6. Betale administrationsgebyret for deltagelse
  7. Ikke tidligere have deltaget i denne arbejdsferieordning.

(Kilde: Canadiske Ambassade i København)

Hvordan får jeg mere information?
For yderligere spørgsmål, kan interesserede læse mere på den canadiske ambassade i Københavns hjemmeside