Gå til indhold

Arktis

Kongeriget Danmark består af tre dele: Danmark, Grønland og Færøerne. Arktis er en vigtig del af rigets fælles identitet, og alle tre dele er engagerede i at sikre områdets fremgang og sikkerhed.

Kongeriget Danmark består af tre dele: Danmark, Grønland og Færøerne. Arktis er en vigtig del af rigets fælles identitet, og alle tre dele er engagerede i at sikre områdets fremgang og sikkerhed.

Kongeriget Danmark og Canada er nordlige naboer, og takket være den historiske Hans Ø-aftale, der blev underskrevet i juni 2022 mellem Canada, Danmark og Grønland, er vi nu tættere på hinanden end nogensinde før. Tidligere adskilt af kun 26 kilometer deler Canada og Kongeriget Danmark nu en landegrænse på Hans Ø og en ny sø-grænse på 3.962 km - den længste i verden. Vores geografi og de historiske bånd mellem Grønland og Nunavuts befolkninger understreger det nære forhold, som bliver stærkere år for år.

Kongeriget Danmark og Canada er begge stiftende medlemmer af Arktisk Råd, som blev oprettet i 1996 med underskrivelsen af Ottawa-erklæringen, og begge stater er stærke tilhængere af Ilulissat-erklæringen fra 2008 om samarbejdet mellem staterne i og omkring Arktis. Disse to erklæringer udgør grundlaget for Kongeriget Danmark og Canadas fortsatte bestræbelser på at støtte velfærden for folkene i Arktis og arbejde for bæredygtig udvikling og beskyttelse af det sårbare Arktiske klima.

Kongeriget Danmark er gennem sit fælles ansvar i Nordisk Råd engageret i at støtte fælles initiativer vedrørende Arktis og samarbejder tæt med de nordiske naboer i bestræbelserne på at forbedre livskvaliteten for oprindelige folk og for at fremme sociale og kulturelle traditioner i Arktis.

Du kan læse mere om Kongeriget Danmark og Arktis her.

 Naboer i Norden

Kongeriget Danmark og Canada har en lang tradition for samarbejde i Arktis, og der er dybe historiske bånd mellem befolkningerne i Nunavut og Grønland. Med videoen Neighbours in the North ønsker vi at hylde vores fælles historie, kultur og værdier.

Vi vil fremhæve den rige mangfoldighed, der går på tværs af geografiske grænser og generationer. Vi ønsker at øge bevidstheden om de fælles udfordringer, som vi står overfor som følge af klimaforandringer, og hvordan samarbejde styrker vores evne til at finde bæredygtige løsninger for verden og for de mange mennesker, der kalder Arktis deres hjem. Endelig vil vi inspirere fremtidige generationer til at fortsætte med at bygge bro på tværs af Arktis gennem uddannelse, udveksling og engagement.

 

 


 

LINKS

The Arctic on Twitter:

The Arctic Council

The Nordic Council

The Government of Greenland

Denmark in Canada