Gå til indhold

Kørekort

Dansk kørekort

Dansk kørekort må kun udstedes til borgere, der anses for at have sædvanligt opholdssted i Danmark. Sædvanligt ophold er defineret som ophold i minimum 185 dage i et kalenderår.

Hvis du har mistet dit danske kørekort på ferie i udlandet, skal du kontakte Færdselsstyrelsen, som kan udstede en erklæring om, at du har et gyldigt dansk kørekort (“erklæring om førerret”). Hvis du har MIT-ID, kan du anmelde dit kørekort tabt på hjemmesiden her.

Hvis du ønsker at forny dit danske kørekort og har sædvanlig bopæl i Danmark, skal du ansøge personligt på ethvert Borgerservicecenter i Danmark.

Hvis du ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, kan du ikke forny dit danske kørekort. Du skal i stedet søge om kørekort hos transportmyndighederne i dit bopælsland for at konvertere dit danske kørekort til et lokalt.

Færdselsstyrelsen kan udstede en erklæring om, at du tidligere har haft et gyldigt dansk kørekort ("erklæring om førerret"). Erklæringen kan fås ved at sende en skriftlig anmodning til Færdselsstyrelsen med dit navn og kontaktoplysninger.

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Tlf. +45 72 21 88 99
E-mail: [email protected]

Vær opmærksom på, at Færdselsstyrelsen videresender erklæringen direkte til dig.

Det anbefales, at du downloader kørekort-appen (kørekort-appen) fra App Store eller Google Play. Du skal dog stadig have dit fysiske kørekort, når du kører uden for Danmark.

 

Internationalt kørekort

Et dansk kørekort er gyldigt i alle EU-lande, Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein. Hvis du er indehaver af et dansk kørekort og ønsker at køre uden for ovennævnte lande, kan du ansøge om et internationalt kørekort.

Et internationalt kørekort er gyldigt i et år og er kun gyldigt sammen med et dansk kørekort. Internationale kørekort udstedes centralt i Danmark og sagsbehandlingstiden er 3-4 uger.

Du kan læse mere om at søge om internationalt kørekort fra Danmark her.

Hvis du ønsker at ansøge om et internationalt kørekort gennem en dansk repræsentation, skal du medbringe følgende:

  1. Et gyldigt dansk kørekort 
  2. Dit pas (eller andet gyldigt ID) 
  3. Et pasfoto (35 x 45 mm) – krav kan findes her 
  4. Ansøgningsskema P22 behørigt udfyldt og underskrevet

Ansøgningen skal indgives i person på ambassaden, generalkonsulatet eller et af de honorære konsulater. Information om alle disse kan findes her.

Yderligere information om internationalt kørekort kan findes her.

Erklæring om kørerettigheder

De canadiske provinser tillader at man kan undgå det graduerede læringssystem og tage teori- og køreprøve ved ankomst til Canada. I disse tilfælde skal de lokale myndigheder se en erklæring omkring ens danske kørerettigheder.

Har du brug for en erklæring om dine kørerettigheder til brug uden for Danmark, skal du kontakte Færdselsstyrelsen via digital post og anmode om en erklæring på engelsk. Emnet i e-mailen skal være "Bekræftelse af kørekort".

Hvis du er fritaget for digital post, og dermed ikke kan sende via e-Boks eller borger.dk, skal anmodningen sendes til [email protected]. Anmodningen skal indeholde dit navn og dine kontaktoplysninger, herunder aktuelle postadresse.

Færdselsstyrelsen sender erklæringen direkte til dig.

Bilaterale aftaler

For danskere bosiddende i Canada bemærkes det, at danske kørekort ikke kan ombyttes til et canadisk kørekort, bortset fra i provinserne New Brunswick (NB) og Prince Edward Island (PEI). Oplysninger kan findes under de forskellige provinsers transportministerier.